Go to content

rolf.ims@uit.no
UiT Norges arktiske universitet

Year: 2019
Project manager: Rolf A. Ims
Project code: 382018

I regi av forslaget Cappelen Damm har forfatter Kirsti Blom siden 2003 utgitt 11 barnebøker om dyreliv, miljøforhold og miljøtrusler i Arktisk. Serien har etter hvert fått kallenavnet det «Arktiske biblioteket for barn». Alle bøkene har hatt en Framsenter-forsker som medforfatter. Bøkene som har omhandlet arktiske landdyr, har etter at Framsenteret ble etablert i 2011, fått finansiell støtte av det terrestre flaggskipet. Finansieringen av disse bøkene utgjør så langt trolig det terrestre flaggskipets betydeligste, allmenne formidlingsbidrag. Denne søknaden gjelder den seneste boka i denne serien. Boka får tittelen «Lemen». Den skal utgis i 2019 med Kirsti Blom og Rolf A. Ims som forfattere. Lemenboka skal omhandle disse smågnagernes spektakulære biologiske egenskaper og sentrale funksjoner i nordlige økosystemer. Den vil behandle en rekke forskningstema som er sentrale i det terrestre flaggskipet – bl.a. hvordan klimaendringene påvirker en art med nøkkelfunksjoner i nordlige økosystem. Boka vil bli skrevet for barn i 4.-7. klassetrinn, men erfaringsmessig leses disse bøkene av et mye bredere spektrum av lesere. Det søkes her om dekning av utgifter til dette formidlingsprosjektet som ikke vil bli finansiert av forlaget eller fra andre kilder.

Frost proof websites from: Gnist