Go to content

Dette side oppdaterers minst ukentlig i period 19.7- 16.8

 

  • 4.1 Miljøendringer i polhavet

*Paul Dodd paul.dodd@npolar.no og Arild Sundfjord <arild.sundfjord@npolar.no>; Fint at begge kontaktes

 

  • 4.2 Samlet belastning og multi-stress i nordområdenes økosystem

*Raul Primicerio <raul.primicerio@uit.no>, Claudia Halsband <clh@akvaplan.niva.no>

 

  • 4.3 Arealer under press og bærekraftig utvikling

*Lis Lindal Jørgensen (HI) vennligst sende innspill kun til Lis – lis.lin@hi.no og hun ønsker innspill frem til 20 august kl 10 – deretter ønsker vi ikke flere innspill (ledergruppen Vera Hauser (UiT, Inst. for arktisk og marin biologi), Per Fauchald (NINA), Paul Renaud (APN), Signe Sønvisen (UiT, Fiskerihøgskolen), Erik Mikkelsen (NOFIMA), Ellen Elverland (NIBIO).)

 

  • 4.4 Klimaendringer og andre påvirkninger på koblingene mellom økosystemer på land og vann

*André Frainer (NINA) andre.frainer@nina.no og Amanda Poste (NIVA) amanda.poste@niva.no

 

  • 4.5 Nye verktøy for forskningen i nord

*Nigel Yoccoz <nigel.yoccoz@uit.no>

*Kai Christensen, Meteorologisk institutt (kaihc@met.no). Ledergruppen inkluderer Alf Håkon Hoel (UiT), Helene Frigstad (NIVA), Peygham Ghaffari (ApN), Frode Vikebø (HI).

*Alma Thuestad, Jukka Nyyssönen  (alma.thuestad@niku.no)

*Arunima Sen (arunimas@unis.no)

Frost proof websites from: Gnist