Go to content

18. Feb 2021

Invitasjon til deltagelse/samarbeid «Forskerne kommer!» 2021

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenterets sekretariat. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva vi driver med. Målgruppen er unge mellom 14 og 18 år, men vi tar også mot voksne som ønsker å lære mer. Vi har siden starten i 2013 besøkt 30 ulike steder i tre fylker, og snakket direkte til rundt 10.000 personer.

Vi inviterer nå forskere, flaggskip og institusjoner til å være med på «Forskerne kommer!» 2021.

Derfor ber vi dere om å lese gjennom denne eposten og vurdere om dette kan være noe for dere og/eller flaggskip eller institusjon. Send gjerne dette dokumentet videre til den dere måtte mene er riktig adressat.

 

Hvem passer dette for, og hva kreves?

·       Personer som er komfortabel med å stå foran publikum og snakke om sin forskning, eller et gitt tema, på en engasjerende og forståelig måte.

·       Deltagerne må beherske norsk språk.

·       Deltagerne må regne med 2-4 overnattinger i forbindelse med reise.

 

Hva får deltagerne og institusjonene igjen for dette?

·       Formidling og forankring av relevant forskning hos publikum.

·       Profilere og framsnakke institusjonene du arbeider for.

·       Dette er god omdømmebygging. Vi får stor oppmerksomhet fra media. Praktisk trening i å formidle og kommunisere forskning.

·       Viktig erfaring i å møte et publikum ansikt til ansikt.

·       Bidra til rekruttering til fagene.

·       Deltagelse i et voksende nettverk av gode forskningsformidlere

 

Finansiering:

·       Dette er et spleiselag bestående av midler fra Norges forskningsråd, lokale arrangører, Framsenteret og de deltagende institusjonene.

·       Framsenterets sekretariat har gjennom formidlingsbudsjettet øremerket midler til dekning av inntil 30.000 kr inkl. mva. til forskere som skal dekke forberedelse og gjennomføring av arrangementene. Eventuelle lønnskostnader/andre kostnader utover dette dekkes av hver enkelt deltagende institusjon.

·       Eventuelle reisekostnader til og fra start- og sluttsted for turneen dekkes av hver enkelt deltagende institusjon.

·       Reisekostnader under turneen dekkes av Framsenteret.

·       Kostgodtgjørelse dekkes av arbeidsgiver til deltager.

·       Overnatting dekkes av lokal arrangør.

·       Leie av lokaler dekkes av lokal arrangør.

 

Gjennomføring 2021

Årets turné er under planlegging. Aktuell periode er 22. september – 3. oktober 2021 Vi vil ta hensyn til gjeldende smittevernregler. I 2020 ble foredragene filmet og sendt parallelt med fysiske foredrag. Vi vurderer dette også i år.

 

Tema

Tema for Forskningsdagene 2021 er «Fred og konflikt». Vi har tidligere år forholdt oss ganske avslappet til tema, men det er fullt mulig å nærme seg temaet:

-arealkonflikter

-vern

-ressurser

-kamp om habitat

-klimaendringer som katalysator for konflikter

 

Frist

Frist for tilbakemelding for interesse er 5. april 2020. Send en epost til: helge.markusson@framsenteret.no.

Skulle noe være uklart er det bare å ringe formidlingskoordinator Helge M. Markusson: 48091373

Hvordan er det å delta på «Forskerne kommer!»?

Her er noen av de som har deltatt på tidligere turneer, spør dem gjerne:

Magnus Andersen, Norsk Polarinstitutt

Eelke Snoeren, UiT – Norges arktiske universitet

Pernilla Carlsson, NIVA

Linda Hanssen, NILU

Arnaud Tarroux, NINA

Karl-Otto Jakobsen, NINA

Kjetil Sagerup, Akvaplan-niva

Perrine Geraudie, Akvaplan-niva

Finn Arne Haugen, NIBIO

Paul Eric Aspholm, Bioforsk/NIBIO

Allison Bailey, Norsk Polarinstitutt

Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Ingeborg Hallanger, UIT/Norsk Polarinstitutt

Tommy Ose, NORCE

Børge Holte, Havforskningsinstituttet

Tatiana Ageeva, NOFIMA

Lis Allaart, UIT/UNIS

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist