Go to content

12. Jan 2021

Sted: Teams
Tid: 11.00-15.20
Pris: Gratis
Arrangør: Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Miljødirektoratet og Mattilsynet

Én helse står på agendaen når Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Miljødirektoratet og Mattilsynet inviterer til webinar onsdag 3. februar 2021.

Én helse er en tilnærming som erkjenner at helsa til mennesker og dyr og tilstanden til økosystemet vi lever i er knyttet sammen, noe koronaepidemien mer enn noe annet har vist. En fersk rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) viser også sammenheng mellom pandemier og tap av naturmangfold. Utfordringene er sammensatte og komplekse. Å finne løsninger krever innsats fra mange samfunnssektorer.

Webinaret setter én helse på dagsorden for et norsk publikum – forskere, ansatte i forvaltning, interesseorganisasjoner og andre.

Påmelding på dette webside https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/februar-2021/en-verden–en-helse/

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist