Go to content

12. Jan 2021

Vi ønsker å invitere deg til et webinar om Interreg-programmene Kolarctic, Nordlig Periferi og Arktis (NPA), Interreg Aurora og delområde Sápmi. På webinaret vil du få høre mer om de ulike Interreg-programmene inkl. nye geografiske områder for noen av  programmene og tema som vektlegges i ny programperiode 2021-2027 med mer. I tillegg ønsker vi å høre dine innspill til finansieringsprogrammene som skal styrke regionen vår i den nye programperioden 2021–2027.

Vi ønsker deg velkommen til introduksjon av Interreg-programmene med oppstart kl. 09:00. Du er velkommen til å delta på hele seminaret. Skulle du imidlertid ikke ha anledning til å delta på hele seminaret, har du mulighet til selv å velge hvilke tema du vil delta på. Se program vedlagt som viser til hvilke klokkeslett de ulike Interreg-programmene presenteres. Du deltar ved å klikke på påkoblingslenken til webinaret. Påkoblingslenken vil du få tilsendt etter å ha meldt deg på webinaret. Påmelding sendes til silje.dalehaug@tffk.no innen 22. januar.

Påmeldingsfrist: fredag 22.01.2021 – Påmelding sendes til Silje.Dalehaug@tffk.no

OBS! Kun påmeldte deltakere mottar påkoblingslenke til webinaret.

Dato for webinaret: 27.01.2021

Tid: 09:00-15:10

Sted: Nettbasert arrangement. Påkoblingslenke blir tilsendt dem som melder seg på webinaret.

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist